VŨ THỊ HỒNG NGÂN
Giám Đốc
Thạc sỹ quản lý
Trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý điều hành dự án đầu tư, thiết kế và thi công các công trình.
Kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà cao tầng, nhà công nghiệp…
Kinh nghiệm trong việc tao dựng hệ thống quản lý chất lượng IS0 9001- 2000 và IS0-14000.

VŨ VĂN BÌNH
Phó Giám đốc Công ty
Kỹ sư xây dựng
30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kết cấu thép

NGUYỄN VĂN HƯNG
Kỹ sư kết cấu
Trưởng phòng kỹ thuật
Đã tham gia nghiên cứu ứng dụng và thiết kế nhiều mô hình nhà công nghiệp
Tham gia chỉ huy thiết kế, lắp đặt và thi công nhiều công trình kết cấu xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng

LÊ KIM CƯƠNG
Kỹ sư kết cấu
Đã tham gia nghiên cứu ứng dụng và thiết kế nhiều mô hình nhà công nghiệp
Tham gia chỉ huy thiết kế, lắp đặt và thi công nhiều công trình kết cấu xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng

VŨ NGỌC HIẾU
Kỹ sư kết cấu
Đã tham gia nghiên cứu ứng dụng và thiết kế nhiều mô hình nhà công nghiệp
Tham gia chỉ huy thiết kế, lắp đặt và thi công nhiều công trình kết cấu xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng.

ĐINH VIẾT QUỲNH
Kỹ sư Kinh tế Xây dựng.
Kinh nghiệm trên 10 năm.
Đã tham gia lập và thẩm định Tổng dự toán các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi
Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn..

NGUYỄN QUANG VINH
Phó Giám đốc công ty
Kỹ sư chế tạo máy
Có kinh nghiệm trong việc thi công giám sát công trình
Đã chủ trì thiết kế và thi công nhiều công trình thuộc các lĩnh vực: nhà cao tầng, nhà công nghiệp, quy hoạch đô thị, hạ tầng kỹ thuật…

NGUYỄN MẠNH HÙNG
Trưởng phòng kỹ thuật
Kỹ sư cầu đường và Ks Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tham gia và Chủ trì thiết kế nhiều công trình thuộc các lĩnh vực khác nhau: xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, khu công nghiệp…
Tham gia chỉ huy lắp đặt, thi công nhiều công trình kết cấu xây dựng công nghiệp, dân dụng, các công trình hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, công nghệ cao…

NGUYỄN DUY LIÊM
Kỹ sư Xây dựng
Kinh nghiệm trên 10 năm.
Đã tham gia thi công xây dựng các công trình: Cảng cá, đe ngăn chắn sóng Ngọc hải – Đồ Sơn – Hải Phòng; Đà tàu 50.000DWT – Nam Triệu – Hải Phòng; Kè bãi Nhà máy đóng tàu Bến Kiền – Hải Phòng, nhà máy đóng tầu phà rừng,nhà máy xi măng Hải Phòng

TRỊNH VĂN ĐIỆP
Kỹ sư kết cấu
Đã tham gia nghiên cứu ứng dụng và thiết kế nhiều mô hình nhà công nghiệp
Tham gia chỉ huy thiết kế, lắp đặt và thi công nhiều công trình kết cấu xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng

BÙI VĂN HIỆP
Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Kinh nghiệm trên 10 năm.
Đã tham gia nghiên cứu ứng dụng và thiết kế nhiều mô hình nhà công nghiệp
Tham gia chỉ huy thiết kế, lắp đặt và thi công nhiều công trình kết cấu xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng.