CAO TỐC KHÁNH HÒA – BUÔN MA THUỘT

Dự án xây dựng đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài là 117,5 km, với tốc độ thiết kế là 100 km/h và tổng mức đầu tư lên đến gần 22.000 tỷ đồng. Điểm xuất phát của tuyến cao tốc là tại nút giao thông giữa quốc lộ 26B và quốc lộ 1, tọa lạc tại khu cảng Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Điểm kết thúc của tuyến cao tốc sẽ giao nhau với đường Hồ Chí Minh tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Sẽ điều chỉnh tổng mức đầu tư 3 dự án thành phần cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột | Tạp chí Giao thông vận tải

Dự án thành phần 1 này có chiều dài 31.5 km, đi qua thị xã Ninh Hòa với tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng. Điểm bắt đầu của tuyến đường là nút giao giữa Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1A, nằm tại khu vực cảng Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hòa. Điểm cuối của tuyến đường sẽ kết nối với dự án thành phần 2 tại xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa.

Dự án thành phần 2 của cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột có chiều dài khoảng 36.9 km tổng mức đầu tư là 10.436 tỷ đồng, sẽ bắt đầu tại Km32+000, nối tiếp với điểm cuối dự án thành phần 1 tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và kết thúc tại Km68+854,48, nối với điểm đầu dự án thành phần 3 tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Dự án thành phần 3 đi qua 11 xã thuộc 3 huyện của tỉnh Đắk Lắk gồm: Ea Kar, Krông Pắk và Cư Kuin và có tổng chiều dài khoảng 48 km do Ban Quản Lý DA ĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1 của dự án thành phần 3 này có tổng mức đầu tư ban đầu là hơn 6.165 tỷ đồng.